Broneerimistingimused

Broneerimistingimused

 • Enne peo toimumist on nõutud isikut tõendava dokumendi koopia/foto edastamine e-posti aadressile triibu.ee@gmail.com.
 • Broneeringut on võimalik tühistada 3 kalendripäeva jooksul pärast broneeringu kinnitamist telefonil 44 22 88 3 või e-maili teel triibu.ee@gmail.com. Broneeringu hilisemal tühistamisel on Triibu Mängumaal õigus nõuda broneerijalt leppetrahvi summas 35 eurot.
 • Broneeringu kuupäeva on võimalik muuta 1 kalendriaasta jooksul pärast esimese broneeringu kinnitamist, tasuta.
 • Triibu Mängumaal toimub ainult üks sünnipäev korraga. Sünnipäeva ajal on mängumaa tavakülastajatele suletud.
 • Mängumaa rendi hind on arvestatud 15 sünnipäevalise kohta (pluss sünnipäevalaps), iga täiendava külalise eest palume tasuda 3,5 eurot. Täiskasvanud saatjaid 15 hulka ei arvata ning nende arv ei ole piiratud.
 • Haigena on mängumaa külastamine keelatud.
 • Mängumaa ja selle töötajad ei vastuta võimalike õnnetusjuhtumite eest, välja arvatud mänguvarustuse ja/või atraktsioonide riketest tuleneda võivad juhtumid.
 • Mängumaa ei vastuta külastaja isiklike asjade kaotsimineku, varguse või kahjustumisega kaasnevate kahjude eest. Soovi korral on võimalik isiklikud asjad jätta administraatori kätte hoiule.
 • Mängumaa batuutidel on keelatud viibida riietega, millel on väljaulatuvad metallosad.
 • Mängumaa batuutidel on keelatud ülesse ronida liumägede laskumistest, samuti kasutada korraga ronimisseina ja laskumistrossi.
 • Laskumistrossi kasutamisel on kiivri kasutamine kohustuslik.
 • Sünnipäeva korraldamisel võib mängumaale saabuda 15 minutit enne sünnipäeva algust.
 • Sünnipäevaruum on teie kasutuses 3 tundi, palume ruum vabastada õigeaegselt.
 • Süüa ja juua tohib ainult selleks ettenähtud kohtades.